Tilinpäätös

Tase

KonserniEmoyhtiö
31.12.201731.12.201631.12.201731.12.2016
VASTAAVAA
PYSYVÄT VASTAAVAT
Aineettomat hyödykkeet
Aineettomat oikeudet765 101,241 007 217,52729 939,901 001 248,53
Liikearvo7 217 828,143 846 335,696 650 514,293 108 540,55
Muut pitkävaikutteiset menot4 212 144,954 081 571,843 855 653,293 620 571,84
Ennakkomaksut0,00282 851,030,00233 775,09
12 195 074,339 217 976,0811 236 107,487 964 136,01
Aineelliset hyödykkeet
Maa-alueet0,001 652 049,860,00717 984,84
Rakennukset ja rakennelmat2 451 533,944 110 912,952 451 533,943 895 437,48
Koneet ja kalusto7 703 115,977 803 671,17 579 427,937 565 124,38
Ennakkomaksut56 490,6062 241,3756 490,6062 241,37
10 211 140,5113 628 875,2810 087 452,4712 240 788,07
Sijoitukset
Osuudet saman konsernin yrityksissä4 965 470,265 780 500,82
Osuus osakkuusyrityksessä5 045,645 045,645 045,645 045,64
Muut osakkeet ja osuudet773 717,79516 004,64773 717,79516 004,64
778 763,43521 050,285 744 233,696 301 551,10
VAIHTUVAT VASTAAVAT
Vaihto-omaisuus
Aineet ja tarvikkeet4 238 267,003 971 898,184 238 267,003 971 898,18
Keskeneräiset tuotteet222 391,89415 769,03222 391,89415 769,03
Valmiit tuotteet /Tavarat49 225 733,5448 580 360,8628 995 288,0332 123 585,90
53 686 392,4352 968 028,0733 455 946,9236 511 253,11
Saamiset
Pitkäaikaiset
Muut saamiset35 883,8921 656,9535 883,8921 656,95
Lainasaamiset200 000,000200 000,000,00
235 883,8921 656,95235 883,8921 656,95
Lyhytaikaiset
Myyntisaamiset49 908 605,7845 285 491,6920 841 060,8719 173 590,18
Saamiset saman konsernin yrityksiltä723 594,721 959 597,06
Lainasaamiset0,00394,140,00394,14
Muut saamiset2 559 233,573 497 204,331 450 729,63775 208,79
Siirtosaamiset2 540 153,561 165 021,92883 923,34704 917,05
55 007 992,9149 948 112,0823 899 308,5622 613 707,22
Rahoitusarvopaperit
Muut arvopaperit21 288 035,4020 109 060,7221 288 035,4020 108 897,97
Rahat ja pankkisaamiset25 171 893,9233 814 944,4318 844 114,0513 346 716,23
178 575 176,82180 229 703,89124 791 082,46119 108 869,41
VASTATTAVAA
OMA PÄÄOMA
Osakepääoma1 000 000,001 000 000,001 000 000,001 000 000,00
Vararahasto210 100,87211 340,02168 187,93168 187,93
Edellisten tilikausien voitto116 290 109,10116 432 353,8370 594 472,2965 892 674,69
Tilikauden voitto13 384 303,8313 402 660,438 856 090,3113 184 262,09
130 884 513,80131 046 354,2880 618 750,5380 245 124,71
TILINPÄÄTÖSSIIRTOJEN KERTYMÄ
Poistoero6 495 981,516 352 204,71
VIERAS PÄÄOMA
Pitkäaikainen
Lainat rahoituslaitoksilta0,009 027,94
Laskennallinen verovelka3 955 409,613 937 622,60
Muut velat700 000,00515 196,22700 000,00515 196,22
Velat saman konsernin yrityksille0,002 636 121,07
4 655 409,614 461 846,76700 000,003 151 317,29
Lyhytaikainen
Lainat rahoituslaitoksilta0,003 722 485,03
Saadut ennakot2 938 267,621 916 754,182 937 192,531 872 531,85
Ostovelat22 762 292,9623 802 195,9819 029 816,5217 158 953,34
Velat saman konsernin yrityksille3 026 765,2316 892,33
Muut velat9 042 404,336 116 662,146 113 423,483 751 192,28
Siirtovelat8 292 288,509 163 405,525 869 152,666 560 652,90
43 035 253,4144 721 502,8536 976 350,4229 360 222,70
178 575 176,82180 229 703,89124 791 082,46119 108 869,41