Yritysvastuu

Vastuullisuus sidosryhmiämme kohtaan on kiinteä osa yrityksemme arvoja, toimintatapoja, johtamista ja jokapäiväistä työtä. Tuotamme ja maahantuomme tuotteita ja palveluita, jotka tuovat ihmisten arkeen lisää hyvinvointia, ja jotka on tuotettu kaikin puolin kestävällä tavalla.

Tavoitteenamme on jatkuvasti parantaa asiakastyytyväisyyttä, työtyytyväisyyttä, kilpailukykyä ja kannattavuutta ja yhtenäistää sekä kehittää vastuullisuutta edistäviä toimintatapoja.

Yrityksen oman toiminnan ja tuotannon osalta vastuumme on välitöntä, hankinta- ja myyntiketjuun kuuluvien kumppanien toiminnan osalta välillistä. Toiminnallamme on ISO 9001 -laatusertifikaatti, ISO 14001 -ympäristösertifikaatti, ISO 22716 -sertifikaatti kosmeettisten tuotteiden ja hygieniatuotteiden valmistukseen ja varastointiin (GMP, Good Manufacturing Practices) sekä terveydenhuollon laitteiden valmistamiseen vaadittava kolmannen osapuolen varmistama ISO 13485 -standardien mukainen laatujärjestelmä.

Herttoniemen ja Heinäveden laboratorioillamme on Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksen myöntämä GLP-hyväksyntä. OECD:n määrittelemän GLP:n (Good Laboratory Practice) eli hyvän laboratoriokäytännön tarkoitus on tuottaa luotettavia ja riittävän korkealaatuisia laboratoriotestauksia muun muassa viranomaistarkoituksiin.

Yritysvastuuohjelma ohjaa pitkäjänteistä vastuullisuustyötämme

Yritysvastuuohjelmamme koostuu taloudellisesta, sosiaalisesta ja ympäristövastuusta sekä vastuullisesta toimitusketjusta. Määrittelemme ohjelman keskeiset painopisteet ja tavoitteet yrityksen strategian, liiketoimintojen tavoitteiden, sidosryhmien odotusten ja vastuullisuuden megatrendien pohjalta.

Vastuullisuustyötämme ohjaavat päivittäisessä työssämme ympäristöpolitiikka, laatupolitiikka sekä eettiset toimintaohjeet henkilöstöllemme ja toimittajille. Toimintaohjeemme kuvastavat Bernerin arvoja, työ, rehellisyys ja ihminen sekä yleisesti hyväksyttyjä käyttäytymissääntöjä ja ohjeistoa (UN Global Compact ten principles).

Osana kansainvälistä Responsible Care -ohjelmaa

Olemme sitoutuneet kemianteollisuuden kansainväliseen Responsible Care -vastuullisuusohjelmaan. Responsible Care on kestävää kehitystä tukeva vastuullisuusohjelma, jota koordinoi Suomessa Kemianteollisuus ry. Ohjelman keskeisiä teemoja ovat luonnonvarojen kestävä käyttö, tuotannon ja tuotteiden kestävyys ja turvallisuus, hyvinvoiva työyhteisö, avoin vuorovaikutus ja yhteistyö. Ohjelma velvoittaa ja antaa meille paremmat eväät toimintojemme kehittämiseen entistäkin kestävämmin.

Pidämme ympäristö-, terveys- ja turvallisuuskysymysten vastuullista hoitamista tärkeänä ja erottamattomana osana liiketoimintaamme. Työskentelemme jatkuvasti päästöjemme minimoimiseksi sekä raaka-aineiden ja energian käytön tehostamiseksi. Olennaisina tavoitteina ovat myös mm. tapaturmien vähentäminen työyhteisössä ja henkilöstön jatkuva kouluttaminen vastuullisuusasioissa.