Yritysvastuu

Sosiaalinen vastuu

Sosiaalisen vastuun kehittämisessä tavoitteenamme on parantaa jatkuvasti niin oman henkilöstömme työhyvinvointia, hankintaketjussamme työskentelevien ihmisten työolosuhteita kuin tuotteidemme turvallisuutta. Sosiaalisen vastuun tärkeimmät painopisteemme lähivuosille ovat:

Työturvallisuus- ja hyvinvointi

Työturvallisuuden ja työhyvinvoinnin kehittäminen takaa menestyksellisen toiminnan. Työtämme ohjaa eettiset toimintaohjeemme (Code of Conduct), joiden mukaisesti noudatamme aina paikallista lainsäädäntöä ja asetuksia sekä pyrimme luomaan toiminnallamme hyvinvointia kaikille sidosryhmillemme. Kiinnitämme erityistä huomiota hankintaketjun ihmisoikeuskysymyksiin ja työoloihin.

Osaava ja motivoitunut henkilöstö

Berner Oy:n voimavara on sitoutunut ja innostunut henkilöstö.

Hyvä johtaminen

Panostamme johtamisen kehittämiseen erilaisten ohjelmien ja jatkuvan koulutuksen avulla.

Ikäsidonnaiset johtajuuskäytännöt

Ikäsidonnaisten johtajuuskäytäntöjen avulla pyrimme löytämään ratkaisuja eri-ikäisten ihmisten välisen yhteistyön ja vuorovaikutuksen vahvistamiseksi. Siihen liittyvällä koulutuksella syvennämme esimiesten tietämystä ihmisen iän ja eri elämänvaiheiden merkityksestä työelämässä. Johtajuuskäytäntöjä tarkastellaan kolmesta eri näkökulmasta: Berner-nuoret, Berner-keski-ikäiset ja Berner-seniorit.

Berner – nuoret

Berner-nuoret ovat 36-vuotiaita ja sitä nuorempia berneriläisiä.

Toiminnan tavoitteet

 • lisätä osaamispääomaa nuorten ja koulutettujen avulla
 • varmistaa nuoren ja ammattitaitoisen henkilöstön pysyminen
 • kehittää ja edistää esimiesten valmiuksia ohjata ja johtaa nuoria
 • varmistaa nuorten kiinnostus Berneriin työnantajana
 • painopisteinä muun muassa johtajuus ja osaamisen kehittäminen

Berner – keski-ikäiset

Toiminnan tavoitteet

 • varmistaa työssä jaksaminen ja ylläpitää työtyytyväisyyttä
 • tunnistaa osaamisen liittyvät tarpeet ja työmotivaatiota ylläpitävät tekijät
 • painopisteenä johtaminen ja osaamisen kehittäminen sekä työn ja vapaa-ajan yhteensovittaminen

Berner -seniorit

Toiminnan tavoitteet

 • varmistaa työssä jaksaminen, ylläpitää hyvää työkykyä ja tuloksellisuutta systemaattisella ikäjohtamisella
 • Kun työntekijä täyttää 55 vuotta, hän käy esimiehensä kanssa työurakeskustelun ja pääsee mukaan senioriohjelmaan
 • Henkilökohtainen työkykyohjelma ja siihen sitoutuminen oikeuttaa myös seniorivapaisiin

Haluttu ja innostava työpaikka

Tavoitteenamme on olla kiinnostava työnantaja ja haluttu työpaikka. T-Media on toteuttanut Luottamus&Maine -tutkimuksen Berner Oy:n maineesta suuren yleisön keskuudessa vuodesta 2016 lähtien. Työantajamaineemme keskiarvo on tutkimuksen mukaan kohtalaisen hyvä. Tavoitteena on parantaa mainettamme työantajana vuosi vuodelta aktiivista vuorovaikutusta ja toimintojamme eri sidosryhmien kanssa kehittämällä.

Työn tekemisen ja työkulttuurin uudistaminen tärkeänä strategisena hankkeena

Muutto ja uudet toimitilat olivat yksi askel laajassa työkulttuurin uudistamishankkeessa. Hyvissä ajoin ennen muuttoa aloitimme työtapojen kehittämisen yhdessä henkilöstön kanssa. Yhteisissä workshopeissa ja haastatteluiden avulla määriteltiin uudet yhteiset käytännöt työn tekemiselle. Esimerkkinä uudistimme yrityksen etätyökäytännöt ja päätimme yhdessä liikkuvan työn ja tilojen käytön periaatteista.

Koulutusta sekä ohjeistusta liikkuvan työn tekemiseen ja johtamiseen toteutettiin läpi muutoshankkeen. Kehitystyön onnistumista on seurattu ja mitattu muuton jälkeen, ja henkilöstö on ottanut uudet käytännöt kyselyjen tulosten perusteella hyvin innostuneesti vastaan.

Uusi Berner Inno -valmennus alkoi

Syksyllä 2017 käynnistimme yhteistyössä Helsingin oppisopimustoimiston sekä koulutus- ja valmennusyritys Verutumin kanssa palvelu- ja tuotekehittäjän erikoisammattitutkintoon johtavan innovaatiovalmennuksen. Valmennuksen lähtökohtana oli uusien liiketoimintamahdollisuuksien luominen, kaupallistaminen ja prosessien kehittäminen. Valmennuksessa on keskitytty asiakaslähtöisen tuote- ja palvelumuotoilun menetelmiin ja uusien palvelumallien kehittämiseen. Valmennukseen haettiin avoimella hakemuksella, ja mukaan valittiin 20 innokasta berneriläistä. Valmennus kestää vuoden 2019 alkuun.

Berner Oy Työnantajana 2017

Keskimääräinen henkilöstömäärä 2017

383
95%

Toistaiseksi voimassa olevia työsuhteita

31

Uusia työsuhteita yhteensä

6%

Henkilöstön lähtövaihtuvuus

Uudet työsuhteet

Toistaiseksi voimassa olevia uusia työsuhteita

20

Määräaikaisia uusia työsuhteita

11

Osa-aikatyö

Osa-aika eläke

4

Osittainen hoitovapaa

9

Muu osa-aikatyö

5

Vanhuuseläkkeelle siirtyminen

64v

Ikäjakauma

Vuotta
16 – 24
0,58 %
25 – 39
30,06 %
40 – 49
28,90 %
50 – 59
30,06 %
60 +
10,40 %

Sukupuolijakauma


%
Naiset53
Miehet47

Palvelusvuodet


Vuotta%
< 1 V.5,49
1-5 V.29,77
6-10 V.19,36
11-15 V.13,87
16+ V.31,50

Yhteistyökumppanuudet ja sponsorointi

Berner Oy haluaa tehdä pitkäjänteistä yhteistyötä valittujen yhteistyökumppaneiden kanssa ja olla aktiivinen ja vastuullinen osa yhteiskuntaa.

Teemme yhteistyötä vuosittain monien eri hankkeiden ja järjestöjen kanssa. Varsinkin lasten ja nuorten hyvinvoinnin tukeminen on meille tärkeää. Vuoden 2017 aikana tuimme Pelastakaa Lasten Eväitä Elämää -ohjelmaa 30 000 eurolla. Ohjelma tukee syrjäytymisvaarassa olevien lasten ja nuorten koulunkäyntiä ja harrastamista. Ohjelman tuki kohdennetaan lapsille, joiden mahdollisuus jatkaa koulunkäyntiään tai osallistua harrastuksiinsa on uhattuna perheen vähävaraisuuden tai muiden sosiaalisten haasteiden vuoksi.

Tukea terveyteen ja urheiluun

Olemme useita vuosia tukeneet Suomen Sotaveteraaniliittoa ja Mannerheimristin ritareita. Yhteistyössä Suomen Sydänliiton kanssa lisäämme tietoutta sydänsairauksien ehkäisystä. Olemme Suomen Kipu ry:n kannattajajäsen.

Olemme tukeneet laajasti myös urheilua yhteistyökumppanuuksilla Suomen Tennisliiton, Suomen Jääpalloliiton, Suomen Voimisteluliiton sekä Salibandyliigan kanssa. Tukikohteitamme ovat myös Suomen Vammaisurheilu- ja liikunta VAU ry:n tapahtumat.

Lisäksi brändimme ovat mukana tukemassa esimerkiksi lasten ja nuorten terveyttä ja työllistymistä. Tuotelahjoituksin olemme mukana useissa tapahtumissa.

Itämeri-sitoumuksemme BSAG:lle

Osallistumme ympäristötyöhön esimerkiksi Itämeri-ystävällisillä tuoteinnovaatioilla sekä lahjoitusten kautta. GreenCare Ympäristön Ystävä -puutarhalannoite on suunniteltu yhteistyössä Soilfoodin, Baltic Sea Action Groupin ja S-ryhmän kanssa. Jokaisesta myydystä Ympäristön Ystävä –tuotteesta lahjoitetaan 50 senttiä Itämeren suojelutyöhön BSAG:lle. Lisäksi Berner Oy sitoutuu jatkossakin selvittämään ja kehittämään ravinteiden kierrätysmahdollisuuksia laajemmin sekä kotipuutarhan että maanviljelyn kestävän kehityksen puolesta.