Yritysvastuu

Taloudellinen vastuu

Taloudellisen vastuun osalta painotamme toimintaperiaatteidemme mukaisesti vahvaa vakavaraisuutta ja kannattavaa kasvua. Vahva vakavaraisuus ja kannattava kasvu mahdollistavat liiketoiminnan ja henkilöstön hyvinvoinnin kehittämisen kestävästi.

Vahva vakavaraisuus ja kannattava kasvu

Mahdollistaa pitkäjänteisen sitoutumisen henkilöstön hyvinvointiin ja yhteiskunnallisen hyvinvoinnin lisäämiseen verojen maksun ja muiden yleishyödyllisten panosten myötä.

Vastuullinen omistajuus

Perheomisteinen Berner Oy on ollut kehittämässä suomalaista yhteiskuntaa koko olemassaolonsa ajan ja sitoudumme siihen jatkossakin.

Haemme vakaata kansainvälistä kasvua pitäen omistuksemme ja päätöksenteon kotimaassa.

Verojalanjälki kotimarkkinoilla

Berner tuottaa omalla toiminnallaan taloudellista hyvinvointia useille sidosryhmilleen. Meille on kunnia-asia investoida ja maksaa veromme Suomeen ja kotimarkkinallemme

Berner on koko olemassaolonsa ajan panostanut investointeihin kotimarkkinallaan kansainvälisen kasvun lisäksi. Tuotamme omalla toiminnallamme taloudellista hyvinvointia useille sidosryhmille. Tavarantoimittajat, henkilökunta, osakkeenomistajat ja yhteiskunta saavat kukin oman osuutensa Bernerin liiketoiminnan rahavirroista.

Taloudellisen arvon jakautuminen ja verojalanjälki

(1000 euroa)
Emo
(1000 euroa)
Konserni
Liikevaihto, liiketoiminnan muut tuotot ja rahoitustuotot224 539319 139
Tavarantoimittajat: Materiaalit ja palvelut150 295226 231
Muut yhteistyökumppanit: Liiketoiminnan muut kulut ja investoinnit43 47248 418
Henkilökunta: Maksetut palkat ja palkkiot18 75324 248
Osakkeenomistajat ja rahoittajat: Osingot ja rahoituskulut6 7266 818
Yhteiskunta: Verot, eläkkeet ja sosiaalikulut32 08442 316

Vuonna 2017 maksettiin uudistettua voitto-osuutta ja tulospalkkiota Berner Oy:ssä yhteensä 325 henkilölle noin 1,2 miljoonan euron verran.

Berner Oy perusti uuden sijoitusyhtiön, Berfin Oy:n

Berner Oy:n hallitus ja yhtiökokous tekivät heinäkuussa 2017 päätöksen sijoitusyhtiön perustamisesta. Berner Oy:n omistuksessa olleet kiinteistöt ja niihin liittyvä jalostus- ja vuokraustoiminta siirtyivät uuteen Berfin Oy:öön 1.1.2018 alkaen. Tavoitteena on laajentaa Berfin Oy:n sijoitustoimintaa jatkossa myös muihin sijoituskohteisiin.

Uusi omistusrakenne palvelee koko konsernin liiketaloudellisia tarpeita, kun yhtiön harjoittamaa kiinteistö- ja muuta sijoitustoimintaa laajennetaan. Berfin Oy:n hallituksen puheenjohtajana toimii George Berner.