Yritysvastuu

Ympäristövastuu

Keskitymme ympäristövastuutyössämme toimintamme energia- ja materiaalitehokkuuden lisäämiseen, ympäristövaikutusten minimoimiseen ja uusien ympäristöystävällisten tuotteiden ja palveluiden kehittämiseen. Ympäristövastuutyötä Bernerillä ohjaa yrityksen ympäristöohjelma. Ympäristöohjelmamme tärkeimmät painopisteet vuosille 2018-2020 ovat:

Vastuullinen pakkaus

Kehitämme ja otamme käyttöön uusia ekologisia pakkausratkaisuja tuotteissamme. Osallistumme suomalaiseen innovaatiotyöhön perinteisen muovipakkauksen korvaamiseksi biohajoavilla pakkauksilla ja lisäämme myös kierrätysmuovin käyttöä.

Vastuullinen raaka-aine

Kehitämme tuotteita niin kosmetiikkaan kuin maanviljelyn tarpeisin, joissa on paikallisia biopohjaisia raaka-aineita sekä raaka-aineita bio- ja elintarviketeollisuuden sivuvirroista.

Tuotannon ja kuljetusten ympäristövaikutusten minimointi

Jatkamme energiatehokkaita investointeja Heinäveden tehtaillamme. Vähennämme pakkausmateriaalin määrää, jatkamme jätevesien käsittelyn tehostamista ja kasvatamme uusiutuvan energian käyttöä myös kuljetuksissamme.

Suomalaista tuotantoa ympäristöystävällisesti

Valinnoillamme voimme vaikuttaa työpaikkojen pysymiseen Suomessa sekä lyhentää tuotteiden kuljetusmatkoja ja pienentää kuljetuksista aiheutuvia päästöjä. Henkilöstömme koulutuksella varmistamme, että jokainen voi omalla toiminnallaan vähentää ympäristön kuormitusta. Tuotekehityksessä käytössä olevan elinkaarianalyysin avulla kehitämme toimintaamme niin, että voimme valmistaa turvallisia ja ympäristöä mahdollisimman vähän kuormittavia tuotteita.

Pakkausmateriaalien valitsemisessa pyrimme jätteen määrän vähentämiseen sekä helpottamaan pakkausten myöhempää materiaalikäyttöä. Huolehdimme pakkauskierrätyksemme tuottajavastuusta sopimuksella Suomen Pakkauskierrätys RINKI Oy:n kanssa.

Vastuullisia tekoja

Kestäviä ja ympäristöystävällisiä vaihtoehtoja kuluttajille

Joutsenmerkki eli pohjoismainen ympäristömerkki kertoo puolueettomasti tuotteen ja palvelun ympäristöystävällisyydestä – tuotteen turvallisuutta ja laadukkuutta unohtamatta. Joutsenmerkittyjen tuotteiden määrä kasvoi runsaasti vuoden 2017 aikana. Yhteensä 79:lla tuotteellamme on Joutsenmerkki. 

Avainlipputuote-merkintä löytyy jo yhteensä 367 tuotteestamme. Avainlippu kertoo, että tuote on valmistettu Suomessa ja työllistää Suomessa.

Allergia-, iho- ja astmaliiton hyväksymiä tuotteita on yhteensä 98. Allergiatunnus on puolueettomasti tutkituille ja turvallisiksi todetuille tuotteille myönnetty luotettavuuden osoitus. Allergiatunnustuotteet eivät sisällä hajusteita tai yleisesti herkistäviä tai ärsyttäviä aineita tai niiden pitoisuuksia. Kodinkoneissa tunnus kertoo ominaisuuksista, joiden avulla voidaan vähentää sisäilman epäpuhtauksien määrää. Jokainen Allergiatunnuksen saanut tuote täyttää tarkat tuoteryhmäkohtaiset vaatimuskriteerit.

Uusia oman tuotannon luomutuotteita kehitettiin tehtaillamme Heinävedellä vuoden 2017 aikana neljä eri tuotetta.

Avainlipputuotteita yhteensä 367
Joutsenmerkittyjä tuotteita yhteensä 79
Allergia- ja astmaliiton hyväksymiä tuotteita yhteensä 98

Oman tuotannon luomutuotteet 4

Pyrimme käyttämään tavarantoimittajia, joiden toiminta on kansainvälisesti sertifioitua muun muassa ISO 9001- ja ISO 14001 -standardien mukaisesti.

Berner jälleen mukana Hävikkiviikolla

Berner osallistui toista kertaa Kuluttajaliiton Hävikkiviikkoon viestimällä ruokahävikin vähentämisestä ja vastuullisesta kuluttamisesta sosiaalisessa mediassa ja mm. Rajamäen ja GreenCaren verkkosivuilla. Kannustimme myös henkilökuntaamme ruokahävikin vähentämiseen.