Liiketoiminta-alueet

Maatalous

Poikkeuksellisen sateinen ja viileä kasvukausi vaikutti maataloustuottajien kannattavuuteen ja sitä kautta myös maatalouskaupan kehitykseen Suomessa. Asemamme suomalaisessa maatalouskaupassa on vahvistunut haastavasta toimintaympäristöstä huolimatta. Uusi suoramyyntiin perustuva toimintamallimme on osoittanut vahvuutensa ja saavutimme myynnillemme asetetut tavoitteet.

Myös Ruotsissa kasvukauden sääolot olivat haastavat. Kevään kuivuus ja toisaalta runsaat sateet myöhemmin kesällä heikensivät viljelykasvien kasvua, ja aiheuttivat paikoittain suuria vaikeuksia sadonkorjuussa. Haastavana kasvinsuojeluvuotena Ruotsin yksikkömme Gullviksin asiantuntemusta tarvittiin entistä enemmän.

Gullviks on keskittynyt suoraan maatiloille myytävien kasvinsuojeluaineiden, lannoitteiden, siemenien, lehtilannoitteiden ja metsänhoidossa käytettävien tuotteiden vähittäismyyntiin. Vuonna 2017 vahva yhteistyö ruotsalaisten viljelijöiden kanssa jatkoi kasvuaan. Myös lannoitteiden myynti kasvoi entisestään.

gullviks.se

Baltia

Toimimme kolmen tytäryhtiömme kautta Dow Agrosciences’n ja Dupont Agron paikallisena organisaationa kaikissa kolmessa Baltian maassa. Edustuksessamme on myös Nisso Chemicals ja Indofil Industries (Netherlands) B.V. tuotteita. Baltiassa kasvinsuojelun asiakkaitamme ovat paikalliset jälleenmyyjät.

Baltian viljelijät kohtasivat samat haastavat sääolosuhteet kuin Ruotsissa ja Suomessa. Paikalliset satoerot olivat suuret riippuen puintikauden aloituksesta. Sateinen syksy vaikeutti sadonkorjuuta ja paikoin sato ja laatu jäivät erittäin huonoksi. Sateisella syksyllä on seurannaisvaikutuksia myös vuoden 2018 viljelyaloihin syysviljelykasvien kylvöalojen jäädessä normaalia pienemmiksi.

berner.ee

Viljelijän Berner jatkoi uudistumistaan Suomessa

Asiakasmäärät Suomessa kasvoivat edelleen vuoden 2017 aikana ja nostimme tunnettuuttamme viljelijöiden keskuudessa merkittävästi. Digitaaliset palvelumme, kuten verkkokauppa ja ParasSato -viljelysuunnittelutyökalu, kasvattivat suosiotaan.

Tuotevalikoimamme laajentui viljelyssä käytettäviin mittalaitteisiin. NutriNostica -mittari kertoo mangaanin puutoksen pellolla nopeasti jo ennen näkyviä oireita, ja SoilScout mahdollistaa langattoman maankosteuden ja -lämpötilan mittaamisen. Syksyllä 2017 lanseerattiin GrainSense, joka on täysin uudenlainen, viljanlaadun analysoinnin tilatasolla mahdollistava mittalaite. Ensimmäiset tilatut laitteet toimitettiin viljelijöille vuoden 2018 alussa.

Tuotevalikoimamme kehittyi voimakkaasti myös kasvinsuojeluaineissa. Toimme markkinoille runsaasti merkittäviä tuoteuutuuksia, kuten Ascra Xpro, Twist Combo ja Geoxe. Ammattinurmikot-liiketoiminnassa onnistuimme hyvin tuomaan uudet tuoteratkaisumme markkinoille ja kasvatimme myyntiä kaikissa tuoteryhmissä. Ammattipuutarhakaupassa pystyimme hyödyntämään laajaa myyntiorganisaatiotamme aikaisempaa paremmin, mikä näkyi myös myynnin kasvuna.